Børn i alderen 2-6 år tilbydes vaccination mod influenza

Børn, i alderen 2-6 år, der ikke tidligere er blevet vaccineret mod influenza skal vaccineres to gange med mindst fire ugers mellemrum for at være bedst beskyttet.

Anbefalingen om, at børn og sundheds- og plejepersonale bliver vaccineret, gælder foreløbigt i denne sæson, hvor det på grund af COVID-19 epidemien er særligt vigtigt at forebygge andre infektioner for at begrænse alvorlig sygdom hos sårbare grupper og for at undgå at belaste sundhedsvæsenet.

For både børn og personale såvel som for de sædvanlige målgrupper for influenzavaccinationsprogrammet, gælder det gratis tilbud om vaccination fra d. 1. oktober 2021 til d. 15. januar 2022.

Vaccinerne kan endnu ikke leveres, men vi forventer at være klar til at vaccinere omkring uge 43.  Nærmere info. følger her på siden.