Information om Coronavirus

De danske myndigheder har oprettet en Hotline hvor alle kan henvende sig, hvis de har spørgsmål:

Corona Hotline 70 20 02 33. Opkald bliver besvaret mandag – fredag 8.30-15.30.

På hjemmesiden https://politi.dk/corona har myndighederne samlet alle informationer om Coronavirus.

Få yderligere oplysninger og information på Sundhedsstyrelsens hjemmeside https://www.sst.dk/da/viden/smitsomme-sygdomme/smitsomme-sygdomme-a-aa/coronavirus

Du kan få generel vejledning hos sundhedsstyrelsens hotline på tlf.: 72 22 74 59