Helbredsoplysninger hos lægen

Lægen har pligt til at føre journal over sit arbejde, således at de fleste kontakter til lægehuset bliver noteret i vores EDB system.

Vores journalsystem hedder XMO og er et moderne journalsystem, som kan kommunikere med sygehuse, apoteker, laboratorier, speciallæger m.m. Vi modtager stort set alle undersøgelsesresultater og svar fra sygehusene efter indlæggelse og ambulant behandling via EDB.
I vores journal-system har vi overblik over dine henvendelser til os og samt svarbreve på undersøgelser og behandlinger i det meste af det øvrige sundhedsvæsen. Vi har dog ikke adgang til notater hos andre institutioner og læger, og vi kan således ikke se din sygehusjournal eller notaterne hos en anden speciallæge.

Enhver har ret til indsigt i egen journal, og du kan mod betaling få en kopi af hele din journal.